Om forfatterneNiels Andersen (f. 1941), cand.jur., leder af Skjolden Antik, Odense. Mangeårige undersøgelser af dansk glasproduktion og forfatter til artikler om emnet, bl.a. „Fyens Glasværk eller Rosdala“ i jubilæumsskrift for Glashistorisk selskab Aalborg. (2001). Medforfatter til „Brendekildes glas – form og dekoration for Fyens Glasværk“, 2004 (Odense Bys Museer). Arrangør af flere glasudstillinger. Modtager af Ole Haslunds Kunstnerlegat (2005).


Torben Errboe (f. 1944), tandlæge. Samlet danske drikkeglas i mere end 30 år og holdt foredrag om dansk glasproduktion. Foretaget glashistoriske undersøgelser med hovedinteresse i problematikken omkring dokumentation. Forfatter til artikler om dansk glasproduktion, bl.a. „Aalborg Glasværks tidligste hvidtglasproduktion“ (2001) og „Den spidsbladede – en sandsynlig dansk blomsterslibning“ (2004).

Fascinationen af gamle drikkeglas og karafler har i mere end en menneskealder ligget dybt i os begge. Skønt i princippet seriefremstillede rummer disse enkeltstående små stykker kunsthåndværk så mange forskelligheder, at entydige konklusioner om oprindelse kun sjældent er mulige. Til trods for et efterhånden righoldigt materiale af genoptrykte kataloger og prislister har vi stadig en beklagelig mangel på faktuelle oplysninger vedrørende placering af det enkelte glas i tid og sted. Mange spændende diskussioner med andre samlere og glasinteresserede munder næsten altid ud i frustrationer over en for usikker dokumentation.

Vi besluttede derfor i dette projekt at samle og anvende vores fælles viden og specielle interesse – selve dekorationen på glasset – som en ny indfaldsvinkel i forsøget på at komme en sikker dokumentation lidt nærmere. For at afgrænse emnet har vi valgt blomsterslebne og emaljemalede glas i 1800-tallet.

Bogen er delt op således, at Torben Errboe skriver om de blomsterslebne og Niels Andersen om de emaljemalede glas. Afsnittet om nyopdagelserne omkring egeløvsslibningerne på Odense Glasværk er dog også skrevet af Niels Andersen. Alle bogens kapitler er blevet gennemdiskuteret i et sådant omfang, at vi begge står inde for indholdet. Vi har i videst muligt omfang tilstræbt at dokumentere vores synspunkter, men de mange individuelle og fælles undersøgelser, forløbet har omfattet, har alligevel bevirket, at vi i vores udsagn og antagelser må tage mange forbehold. Det har således ikke været vores hensigt at komme med endelige, videnskabelige løsningsmodeller til den vanskelige problematik omkring dokumentation, men blot at yde et systematisk og forhåbentlig generelt brugbart bidrag til debatten.