Uddrag fra bogenSedona Metode
Sedona blev grundlagt af Lester Levenson, som ved sit tredje hjerte anfald og et hårdt liv som entreprenør, måtte sadle om for at overleve.
Lester Levenson opdager ved en tilfældighed, at han ligesom kunne „slippe“ de følelser, der tyngede hans liv. Han opdagede, at ved at give sig selv lov til at mærke sin krop og de følelser, der var forbundet med fysisk smerte eller ubehag – kunne få det bedre.
Lester Levenson opbyggede en metode, så han i løbet at 3 måneder „rejste“ sig selv fuldkommen. Han gjorde op med sit liv, og fandt at alle mennesker skulle have samme mulighed, for at finde sig selv. Lester Levenson mente, at alle skulle have mulighed for at „slippe“ belastende følelser, for at få et godt liv.
Lester Levenson rejste til Sedona som er et område i USA, hvor mange alternative bevægelser har sit udgangspunkt. Her mødte han Hale Dowskin, som fik mulighed for at udvikle et egentligt koncept, som hermed kaldtes The Sedona Method.

Følelser - og om hvordan vi opsnapper dem
Forestil dig at du i dit liv, helt fra lille af, begynder at forholde dig til omverdenen. Du får ros og ris af dine forældre, lærere, familie, kammerater og venner. Alle har en mening, om hvad der er godt eller skidt for dig. For at forstå disse udsagn, bliver du nødt til selv at danne følelsesrelationer, om hvad der er skidt og godt.
Du snupper dine omgivelsers meninger til dig, og der opbygges et helt „panser“ af følelsestilstande „omkring“ dig. Du begynder nu at agere igennem disse meninger/ følelsestilstande eller disse følelsesrelationer.
I stedet for at være et offer for følelsen, så vil du blive herre over dine følelser ... blive allieret med dine følelser.


De 9 følelsesstadier i Sedona Metode
Den følgende liste af ni følelser – apati, sorg, frygt, lyst vrede, stolthed, modig, accept og fred- er et sammendrag af, hvad vi føler igennem dagen, og nogle af de tanker og handlinger, som vi føler stemningsmotiverende.
Hvis du har en speciel kategori, som du reagerer imod, eller hvis du har det svært, ved noget du genkender i dig selv– så finder du det i listen.
Du har muligvis erfaring med, at der er situationer i dit liv, som relaterer til netop en af disse følelser.
Efterhånden som du arbejder med denne proces, vil du også lære at det er sikkert at føle dem, fordi du også nemt kan slippe dem.
Mellem de første 6 stadier af følelser – apati, sorg, frygt, begær, vrede og stolthed, og de 3 efterfølgende – modig, anerkendelse og fred, er der en næsten usynlig barriere.
Når du krydser den, vil du opdage at du i stedet for at tænke... „Jeg kan ikke“, „Jeg vil ikke“ og „Jeg tør ikke“ - så vil du nu tænke „Jeg vil“, „Jeg kan“ og „Jeg gør“

Apati
I apati, føler vi ønske om død, og at det ikke nytter noget. Vi kan ikke gøre noget som helst, og ingen andre kan hjælpe. Vi føler os dumme, tyngede og ser ingen udveje. Vi trækker os tilbage og „spiller“ svage, så vi ikke føler os krænket. Vores sind kan blive så fyldt, at vi bliver helt lammede.
De billeder vi forestiller os, er de mest begrænsende og destruktive, så vi kun kan se svigt. Hvordan vi ikke kan, og andre heller ikke kan. Vi har lidt eller ingen energi til at handle udfra vores forestillinger og tanker, fordi vi i vores stille sind bliver trukket i så mange modstridende retninger.

Sorg
I sorg ønsker vi at nogen kan hjælpe os, fordi vi føler, at vi ikke kan gøre noget af os selv, og vi håber, at en eller anden kan gøre det. Vi skriger i smerte, for at få nogen til at gøre det for os. Vores krop har en lille smule mere energi end i apati, men det er så sammenpresset, at det er smertefuldt. Vores sind er en lille smule mindre forvirret en i apati, men stadig meget presset og uigennemsigtig.

Frygt
I frygt ønsker vi at slå ud, men vi gør det ikke, fordi vi tror at risikoen er for stor, og muligheden for at blive ramt endnu hårdere selv er stor. Vi ønsker at komme i kontakt med noget, men gør det ikke, fordi vi tror vi vil blive såret. Vores krop har en lille smule mere energi end i sorg. Men det er stadig så sammenpresset, at det for det meste gør ondt. Følelserne kan stige og falde så hurtigt som mælk i en varm gryde. Vores sind er lidt mindre forvirret end i sorg, men stadig meget presset og uigennemsigtigt. Vores forestillinger og tanker handler om ulykke og destruktion. Alt hvad vi tænker og ser handler om, hvordan vi kan komme til skade. Hvad vi kan miste, og hvordan vi kan beskytte os selv og dem omkring os.

Lyst/begær
I lyst, begærer vi besiddelse – Vi føler os mangelfulde. Vi hungrer efter penge, magt, sex, mennesker, steder og ting, men med tøven. Vi kan eller magter ikke nok. Vi har en underlæggende følelse af at „Vi kan ikke“ eller „Skulle ikke“. Vores krop har en lille smule mere energi end i frygt. Vi er stadig meget snæversynet, men følelsen er nu nogen gange helt behagelig, særligt i forbindelse med de lavere energimæssige følelser. Stemningen kan blive meget intens. Vort sind er en lille smule mindre forvirret end i frygt, men stadig meget påfaldende og besættende. Vi kan så småt begynde at forestille os positive idéer, men inderst inde handler vores forestillinger om hvad vi ikke har. Vores tanker handler, om hvad vi behøver, og om hvad vi ikke har. Uanset hvor meget vi end får, føler vi ingen tilfredsstillelse, eller glæde ved det vi har

Vrede
I vrede beslutter vi at lange ud, at skade og stoppe andre, men med vaklen. Vi kan - eller kan ikke slå ud. Vores krop har en lille smule mere energi end i lyst. Det er mindre sammenpresset, og følelsen kan ofte være mere intens og eksplosiv. Vores sind er en lille smule mindre forvirret end i lyst, men er stadig kraftigt, hårdnakket og besættende. Vores forestillinger handler om hvad vi kan gøre ved andre - og om at destruere. Vore tanker handler om hvordan vi kan hævne os. Denne energi kan forskrække os, og forårsage at vi bevæger os til lavere energi lag og skade os selv. Det vi foretager os, er for det meste destruktivt for os selv, og for vores omgivelser.


Stolthed
I stolthed vil vi opretholde status quo. Vi er uvillige til at ændre og bevæge os selv, hvorved vi forhindre andre i bevægelse, så de ikke overhaler os. Vores krop har en lille smule mere energi end i vrede, men den er ofte ikke tilgængelig. Selvom den er mindre sammenpresset, mindre dæmpet og mindre tydelig. Vores sind er en lille smule mindre forvirret end i vrede men stadig tydeligt, stivnet og selvoptaget. Vores forestillinger og tanker handler om, hvad vi har udrettet og hvad vi ved. Hvis vi om end tænker på andre, håber vi, at de vil se hvor gode vi er så vi kan dække over vores nagende tvivl.

Mod/tapper
I modig har vi vilje til at udvikle os uden tøven. „Vi kan“! „Vi kan korrigere“. „Vi kan ændre hvad som helst, hvor som helst“. „Vi er villige til at slippe, og at fortsætte“. Vores krop har meget mere energi end i stolthed, og det er helt acceptabelt med konstruktive udadrettede handlinger. Vores energi er høj, anvendelig og klar. Vores sind er meget mindre rodet end i stolthed, og meget mindre fyldende. Det er smidigt, spændstigt og åbent. Vores forestillinger og tanker handler om, hvad vi kan gøre og lære, og hvordan vi kan hjælpe andre på samme måde. Vi er selvmotiverende og selvhjulpne, mens vi gerne ser andres succes. Vi kan le højt, selv af vores egne fejl. Det er sjovt at leve.

Accept
I accept, nyder vi tingene som de er. Vi har ikke behov for at ændre noget. „Det er bare“, og „Det er GODT“. „Det er bare dejligt, som det er“. Vores krop har meget mere energi end i modig, det er nu nærmest bare som at hvile, muligt hvis vi behøver det. Vores energi er lys, varm og åben. Vores indstilling er stærkt mindre forvirret end i modig, og er for størstedelen stille og tilfreds. Vores motiver og tanker er i overensstemmelse med hinanden. Det er godt at leve.

Fred
I fred, føler vi „Jeg er“. Jeg er hel, komplet og at jeg er til. Alle andre og alting er en del af mig selv. Alt er perfekt.“ Kroppen har meget mere energi end i accept, men er totalt i ro. Energien er rolig og stille. Sindet er rent og tomt, men alligevel fuldstændig klar. Der er ingen grund til forestillinger og tanker. Livet er som det er, og alt er godt.


Træning i Empati og Selvopfattelse
Øvelsen strækker sig over 12 forskellige ansigtstræk, hvor der hele tiden i hver øvelse trænes med et sæt muskler ad gangen. Altså resten af ansigtet skal tilstræbes at være afslappet, således at det bliver et entydigt udtryk, og dermed følelses tilstand.
Til denne session behøver du et håndspejl, for at du hele tiden kan rette ind og få mest udbytte af øvelsen.
Du vil sikkert opdage at det kan være yderst vanskeligt, og du kan faktisk efter nogle få forsøg blive helt udmattet.
Når du prøver sammen med en anden aktør, vil du ofte opdage hvor svært det nogle gange kan være, at forstå den andens udtryk, og forsøg på kommunikation.
Øvelsen vil muligvis give en øget forståelse for og hvorfor at vi ofte „går“ forkert af hinanden. Det første du møder er et oversigtsbillede så du kan forberede dig lidt på hvad du skal igennem!


Instruktioner og yderligere forklaringer kommer her på siden.