Viktors ure

BVLGAR TIME - uret mod uret

Viktor IV’s tidsmaskiner bringer ”de tre logiske anderledes eller alternative muligheder for analog tidslevering (plus en variant)” ind i vores ur-kultur. Og hvis de ikke er ”helt enkle at aflæse ved første øjekast, er det kun fordi vi er så dybt indoktrineret med den FØRSTE af de fire muligheder, som hænger på enhver væg og ethvert håndled”. Analog tidsmåling visualiserer den eneste form for naturlig tidsfornemmelse, vi kan have - fordi den efterligner jordens rotation. Men hvis ikke engang tyngdeloven kan forhindre os i at slå en kolbøtte, hvorfor så underlægge sig én eneste mulighed for analog tidsmåling? Med det spørgsmål indleder BVLGAR TIME – det analoge kunststykke – en ny dialog med den herskende ur-kultur. Sidste og afgørende fase i processen er kunsten at overtale selveste ur-industrien til en lille særproduktion af ure, der går mod den stride strøm af etablerede, ensartede, massefremstillede ure!Som ide og produkt etablerer BVLGAR TIME en konstant dialektik-tak mellem kunst og kultur, nytænkning og vanetænkning. Fra inderst til yderst er BVLGAR TIME normens modpol – din egen lille private modkultur. Det 2. ur, som du har for sjov, for at minde dig om livets alvor: THE TIME IS ALWAYS NOW! For DIG er klokken altid NU. Hvad enten du har ur på – eller ej. Og i det øjeblik det tager dig at finde ud af, hvad klokken er slået i BVLGAR TIME, standser du tiden og tager dig tid – til at filosofere over, hvad du vil bruge den til, eller hvad som helst! I tids-rummet mellem BVLGAR TIME og dets brugere kan ALT ske.