Claus Berg


ForsideClausBerg.jpg
Vejl. udsalgspris: kr. 198,-
ISBN: 978-87-92750-28-0
greendot.png På lager - bestil
Altertavlen i Odense Domkirke er et pragteksemplar af kunstnerisk udfoldelse fra den katolske kirkes sidste tid i Danmark. Tavlens motiver er en kombination af Kristi lidelseshistorie og Maria dyrkelse. Der er en skare af aristokratiske damer, som minder og den verdslige glans og pragt ved datidens fyrstehof. Portrætterne af den kongelige familie har en pålidelighed i deres udtryk, som svarer overens med andre portrætter af dem. Claus Berg udførte en række andre altertavler til hovedsagelig fynske kirker. Disse værker bliver ligeledes behandlet i bogen.

Om bogen

Om de middelalderlige kunstnere er der sjældent bevaret oplysninger. En undtagelse er billedskærer Claus Berg, dog er det ikke fuldstændigt. Claus Berg stammer fra Lübeck og det vides at han har været på uddannelsesrejse til Sydtyskland hos Veit Stoss' værksted i Nurnberg. 

Stoss var en berømt billedskærer og han har haft stor indflydelse på Berg ikke alene stilmæssigt, men også teknisk, at man med stor sandsynlig kan tale om et elevforhold i dennes værksted. Efter 1503 er Claus Berg draget mod nord og muligvis året efter stødt på dronning Kristine under hendes valfartsrejse til nordtyskland.
I 1508 nævnes han i dronningens hofholdningsregnskaber. Claus Berg var livet igennem ivrig katolik og måtte lide den tort, at hans søn gik over til protestantisme og senere blev biskop i Oslo.
Dronning Kirstine stod i øvrigt som gudmor til sønnen. I 1511 udførte Berg prins Frans' mindetavle og efter kong Hans' død i 1513 den store ligsten(epitafium). Begge er i dag i Odense Domkirke. Desuden udførte Berg sit hovedværk den store altertavle bestilt til Gråbrødre kirkes kor – nu i Skt. Knuds Kirke – domkirken. Ud over hovedværket udførte Claus Bergs værksted også en række andre altertavler og krucifikser. Altertavlen i Sanderum er sandsynligvis et forarbejde til den store altertavle i Odense Domkirke, Skt. Knuds Kirke.