Det gode Selskab Jødiske indvandrere i Det kongelige kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab

Front_DetgodeSelskab.jpg
Vejl. udsalgspris: kr. 325,-
ISBN: 978-87-92750-20-4
greendot.png På lager - bestil

De første jøder blev inviteret af Christian 4. til blandt andet Glückstadt, hvortil han ønskede dygtige handelsfolk. I 1814 fik jøder borgerrettigheder af Frederik 6. Det blev startskuddet til en social mobilitet og integration. Moresco og andre driftige mænd, hvoraf flere blev optaget i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab, er gode eksempler på integrationen.

Om bogen

 

I 2014 fejrede man 200 års dagen for Den Kongelige Anordning af 29. marts 1814, der næsten ligestillede de danske jøder med de kristne borgere. - Men var det muligt for en minoritet at blive lige og frie borgere i et kristent samfund? Inspireret af spørgsmålet, er det nærliggende at rette fokus mod de jødiske skydebrødre i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab, idet optagelse i Selskabet må forventes at være udtryk for integration. Da det desuden, siden midten af 1700 tallet, har været tradition, at man ved optagelse giver Selskabet en malet skydeskive, - en ihukommelsesskive som præsenterer sin giver, hans tid og historie, spejles de jødiske skydebrødre og deres integration i det omgivende samfund fra det øjeblik den første skive, med jødisk baggrund, blev givet i 1828 og frem til nutiden. Med udgangspunkt i de danske jøders assimilationshistorie, belyser bogen de jødiske skydebrødres liv og levned ved hjælp af slægtshistorier, biografier og ikke mindst beskrivelser af skydeskiverne set i et kunsthistorisk aspekt.


272 sider helbindsbog (23x27 cm) rigt illustreret.