Islandske købmænd


path not found: billeder/books/island1918-2018/
front_islandskeForbindelser.jpg
Vejl. udsalgspris: kr. 198,-
ISBN: 978-87-92750-27-3
greendot.png På lager - bestil
Island har været forbundet til det danske kongerige siden kalmarunionen. Det har skabt en naturlig handel mellem de to dele af riget. I 1918 blev Island en suveræn stat med den danske konge som overhoved. Få historien om handelsforbindelserne og tilknytning til Danmark og Det kongelige københavnske skydeselskab og danske broderskab.

Om bogen

I anledning af 100-året for Islands suverænitet har det været naturligt at skrive historien om de islandske købmænd og andre med relation til Island, der har været brødre i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab, idet de deltog i den monopolhandel, som eksisterede frem til ophævelsen i 1855.
De fleste af disse skydebrødre gav malede ihukommelsesskiver, som formidlede et minde om deres liv og historie ved hjælp af kulturhistorisk vigtige motiver fra Islands sene 1700-tal og 1800-tallet. En del af skiverne blev derfor udstillet i Rey­kjavik, hvor de ifølge Islands Nationalmuseum og  Morgunbladid  7. juli 2001 vakte stor opmærksomhed, ”fordi islændinge kendte slet ikke til disse objekter og deres enestående billeder”.
Nærværende bog indeholder ikke alene en detaljeret beskrivelse af alle eksisterende “islandske” skydeskiver set ud fra en kunsthistorisk vinkel, understøttet af skydebrødrenes biografier, men også en grundig gennemgang af den fælles ­hi­storie, der knytter de to lande sammen. I den sammenhæng spiller omtalen af de dansk-islandske handelsforbindelser, samt de danske kongers position relateret til Island, en afgørende rolle. Skivernes topografiske og kulturhistoriske udtryk forstærkes af talrige illustrationer fra samtiden.

Udkom den 9. oktober 2018 ved et arrangement i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab med deltagelse af den islandske præsident.