Toustrup mark

toustrup.jpg
Vejl. udsalgspris: kr. 100,-
ISBN: 978-87-92750-03-7
reddot.png Udsolgt

Toustrup Mark har eksisteret siden 1971. Her har skiftende beboergrupper i alle årene lagt sjæl og hårdt arbejde i at opbygge et sted og en kultur, hvor mennesker trives i et fællesskab.

Om bogen

Kollektivlandsbyen Toustrup Mark har eksisteret siden 1971. Her har skiftende beboergrupper i alle årene lagt sjæl og hårdt arbejde i at opbygge et sted og en kultur, hvor mennesker trives i et fællesskab og prøver at handle ansvarligt i forhold til vores Jord og vores børn og børnebørn.

Hvorfor skal hver husstand have sin egen vaskemaskine, når vi kan nøjes med tre, som vi er fælles om?
Hvorfor skal hver familie have en gildesal i kælderen, når vi kan deles om én?
Hvorfor skal vi alle sammen suse rundt og købe ind efter arbejdstid, når vi kan få Brugsen til at bringe ud, hvis vi køber ind fælles?
Hvorfor ikke spise middag sammen og kun lave mad eller vaske op én gang om ugen?
Hvorfor ikke deles om dyre maskiner og dyrt værktøj, som vi hver især ikke har råd til?

Det var sådanne spørgsmål, vi stillede og som satte os i gang i 1971. I dag er mange af drømmene og idéerne ført ud i livet. Sidst i bogen kan du se, hvor mange fællesrum og værksteder, vi deles om. Glæde og gavn over at eje en båndsav, en varmluftovn eller en blodbøg bliver ikke mindre af, at andre også ejer den og har de samme glæder derved – snarere tværtimod.
Listen over alle de mennesker, der har boet på Toustrup Mark gennem de 40 år, er lang. Mange er flyttet herfra, fordi deres forhåbninger om fællesskab, udfoldelsesmuligheder og glæde ikke blev opfyldt.
Der har været kampe og besværligheder for at få tingene til at fungere, og mange har givet op undervejs. Lige nu synes de fleste, at systemerne, normerne, arbejdspresset og forventningerne er til at holde ud og er til at leve med. Men der har været tider, da ansvarlige ildsjæle gav op i afmagt over andres manglende engagement og solidaritet.
De fysiske rammer, boligerne, fællesrummene og fællesarealerne er nu funktionelle og i orden, bortset fra nogle få tage. Kloaksystemet virker, de elektriske systemer er renoveret, der er varme i alle boliger, der er nye gulve i spisesalen, tørrerummet og fryserrummet. Fællesarealerne er ryddet for rod og affaldsdynger o.s.v. Men det har også taget mere end 40 år.
Bogen er også et skulderklap til dem, der engagerede sig i opbygningen af Toustrup Mark, men opgav, fordi det var svært.